سەرەتافەرهەنگ

ئاکارەکانى بەرپرسیاربوون

Mode of Liability

ئاکارەکانى بەرپرسیاربوون ئەو شێوازە ئاکارانەن کە لە ڕێگەیەوە کەسێک بە شێوەیەک لە شێوەکان بەشداردەبێت لە ئەنجامدانى کردەکانى تاواندا و کەسەکە لە ڕێگەیەوە بەپێى یاسا بەرپرسیار دەبێت. وەک هاریکاریکردن لە ئەنجامدانى تاوان، هاندان بۆ ئەنجامدانى تاوان و بەشداریکردن لە ئەنجامدانى تاوان.